Glemt brukernavn eller passord?
 
 
SØK:  Søk
 
 
Besøksteller
Besøksteller
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hoved
Styre/utvalg: Årsmøte
Dato: 26.02.2015
Lagt inn av: Lars Hustad

Sted:                     Klubbhuset 

Dato/Tid:             26.2.2015 kl 1800

Til stede:             7 medlemmer

Referent:            Lars

 

 

Sak nr

Saksinformasjon

Ansvar

Tid/

Frist

 

 

1. Godkjenning av innkalling     
Innkalling godkjent

2.     Valg av ordstyrer og 2 til underskrift av protokoll
Forslag på Roy   .  Enstemmig valgt
 Anneli og Lars underskriver protokoll.  Enst valgt.

 

3.     Årsberetning
Årsberetninga ble gjennomgått og godkjent.

 

4.     Regnskap
Resultat og balanse fremlagt pr 31.12.14. Balansesum kr 1.484.278 og resultat kr -145.410.  Det er ikke bokført ei krnota på kr 20.000 som forverrer resultatet tilsvarende.  Regnskapet                                 godkjennes.
Revisors beretning: Styret får fullmakt til å godkjenne denne.

 

5.     Innkomne forslag
Ingen saker innkommet.

6.     Fastsettelse av kontingenter
Styrets forslag for 2016:   
Familiekontingent                kr 500          
Enkeltmedlem barn             kr 200 
Støttemedlem                       kr 200
Aktive  voksne o/16 år         kr 600

Kontingenter enstemmig  vedtatt

 

7.     Budsjett for 2015
Budsjettet fremlagt med en inntekt på kr 740.000 og en kostnadsramme på kr 711.000
Budsjettet ble enstemmig vedtatt

 

8.     Valg  

Leder                                          Roy Mienna                          på valg 2015 (enst valgt)

Nestleder                                     Gørill Pettersen                      på valg 2016

Sekretær/styremedlem              Lars Hustad                          på valg 2015 (enst valgt)

Styremedlem/sp.ansv                   Håvard Sjursen                      på valg 2016

Styremedlem                               Siv O. Gamst                         på valg 2016

Styremedlem                              Hege Sørensen                      på valg 2015 (enst valgt)

Styremedlem                               Tor Viggo Olsen                     på valg 2016


Varamedlem                                Stig Martinsen                        på valg 2016

Varamedlem/trener                      Snorre Sjursen                       på valg 2016

Varamedlem                                Vegard Sjursen                      på valg 2016


Revisor                                         Edd Børre Pedersen               på valg 2016

Valgkomité: Styret gis oppgaven med å se på sammensetninga av valgkomiteen.

 

Møtet hevet kl 1840


 

 
Siste 10 kommentarer
01.11. Det var mange fin...
06.04. Hei ! Lurte på om...
03.11. Hei! Hva har dere...
07.06. Det begynner å ty...
01.06. Hei hei. har dere...
11.04. Tredje plassen gi...
17.03. Vi trenger flere ...
14.03. Tape mot Rafs?? N...
26.02. En fantastisk his...
23.02. Takk Lars :)...

 

Terminlister/tabeller

 
FK SØRØY GLIMT
Adresse: v/Roy Mienna, Postboks 2, 9593 Breivikbotn
Mobil: 40201111     Epost: leder(at)fksoroyglimt.no     Bank: 4912 20 06122
          Webansvarlig: Lars Hustad