Glemt brukernavn eller passord?
 
 
SØK:  Søk
 
 
Besøksteller
Besøksteller
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hoved
Styre/utvalg: Styremøte
Dato: 13.01.2015
Lagt inn av: Lars Hustad

Sted:                 Klubbhuset     

Tid:                   13. januar 2015 kl 1800

Til stede:            Roy, Håvard, Tor-Viggo, Siv, Hege og Lars.  Vara Snorre

I tillegg møtt:     Tor-Kristian

Referent:            Lars

 

Sak nr

Saksinformasjon

Ansvar

Tid/

Frist

1/2015           Godkjenning av referat fra siste styremøte

                           Protokoll 15.12.14 godkjent

 

2/2015             Foreløpig regnskap pr 30.9.2014
Gjennomgått resultat, balanse og åpne poster kunder og leverandører
Regnskap gjennomgått iht utskrifter fra Regnskapskontoret.  Inntektene lavere enn budsjettert, men det er også utgiftene. Totalt sett et underskudd som følges opp videre, samt at utestående fordringer følges opp iht ansvarsfordeling.

3/2015             Fastsette budsjett 2015
IStyret jobbet seg frem til et budsjett som for 2015 forventes å bli positivt med kr 29.000. 
Vedtas fremlagt på årsmøtet for endelig godkjenning.

4/2015             Foreløpig A-lags stall 2015
Årets A-lags stall er nesten komplett.  Snorre ved godt mot J
Snorre orienterte om at det det jobbes godt videre for å få på plass de siste brikkene.  Gode treningsforhold i Alta for de spillerne som er der. I Hasvik går treningene greit med godt oppmøte.
Styret er positivt innstilt til treningssamling i Sverige til sommeren.  Endelig behandling på styremøtet 5.2.15

5/2015             Teamet rundt spillegruppene
Dette drøftes og avklares utenfor møtet og behandles på styremøtet 5.2.15.  Ansvarlig Snorre for A-laget og Roy for aldersbestemt fremlegger dette på neste møte.

6/2015             Gjennomgang vedtekter og forberedelse av årsmøtet
Styret finner det ikke nødvendig å gjennomføre forslags endring på vedtektene.

7/2015             Status sponsorer
Håvard har sendt ut 15-20 forespørsler og følger opp.

8/2015             Unntatt offentlighet

9/2015            Eventuelt                                                      

               -Sak ift sponsor

                      -Kretsting 7. og 8.2.15 i Karasjok: Representant melder seg innen fredag.

 

 

 
Siste 10 kommentarer
01.11. Det var mange fin...
06.04. Hei ! Lurte på om...
03.11. Hei! Hva har dere...
07.06. Det begynner å ty...
01.06. Hei hei. har dere...
11.04. Tredje plassen gi...
17.03. Vi trenger flere ...
14.03. Tape mot Rafs?? N...
26.02. En fantastisk his...
23.02. Takk Lars :)...

 

Terminlister/tabeller

 
FK SØRØY GLIMT
Adresse: v/Roy Mienna, Postboks 2, 9593 Breivikbotn
Mobil: 40201111     Epost: leder(at)fksoroyglimt.no     Bank: 4912 20 06122
          Webansvarlig: Lars Hustad