Glemt brukernavn eller passord?
 
 
SØK:  Søk
 
 
Besøksteller
Besøksteller
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hoved
Styre/utvalg: Styremøte
Dato: 11.03.2014
Lagt inn av: Lars Hustad

Sted:                     Klubbhuset        

Tid:                       11. mars 2014 kl 1800

Til stede:               Roy, Siv, Tor-Viggo, Håvard, Gørill og Lars.  Vara Snorre.  I                 tillegg møtt Tor Kristian.

Referent:               Lars

 

 

Sak nr

Saksinformasjon     

Ansvar

Tid/

Frist

27/14                     Godkjenne referat fra møte 04.02.14

Referat godkjent

 

 

28/14            Status før sesongstart
A-laget, Snorre orienterte: Stallen består av 25 mann og bedre enn
det vi kunne håpe på.  Neste Nordlitest gjennomføres 18.3.14  
18 manns tropp klar. (Snorre lista de aktuelle)
B-laget, terminlista må forandres slik at den harmonerer mer med
A-lag terminlista.  Dette må endres.                                              ROY        snarest

 

29/14            Treningssamling Luleå

Treningssamlinga gjennomføres.  Ankomst 19.- utsjekk 25.7.14
         Opplegg og regi for samlinga                                                       Snorre      8.4.14

 

30/14            Status fksoroyglimt.no

Lars orienterte om websida

Redaktører må bli mer aktive

 

31/14            Status sponsorer

Håvard orienterte.  Satt opp sponsoroversikt/avtaler med ansvarlig    Roy

 

32/14            Status visjon og kjøreregler

Gjennomgang av verdidokumentet.  Ikke nødvendig å gjøre endringer
 

33/14            Avtale mellom Øksfjord IL og FK Sørøy Glimt

Avtale datert 5.3.14 godkjent.  2 x oversendes med 1 x i retur          Lars

 

34/14            Etablere arrangementskomité hjemmekamper

Vi er enig om at en arrangementskomite må vi ha.  Lars ser på et
opplegg rundt dette, samt se på kostnader. Tilbud på flagg/vimler     Lars
innhentes

-flagg/vimpler på banen, på fergekaia, lags noe av storgata

-lydanlegg/speaker tjeneste

-plakater med kampsponsor

-stand med supporterutstyr (salg)

-vaktlag

-billettering

-promotering 1-2 uker i forkant

-annet    www.flaggfabrikk.no

 

35/14                        Avtale med Actic Alta
                Viser til epost fra Karl Magnus om denne avtalen. Styret har intet å bemerke til denne. 
Dette er å betrakte som et tilbud til våre spillere og støttepersonell.  Gjenytelse er logo
på shorts.  Hurtigtrykk må nyttes.

                              

35/14            Eventuelt

-medlemslister v/Roy: Utsettes

-rundvask tannklinikken: Tilbys for kr 7500.  Roy tar kontakt med
klinikken.  Siv ansv for   gjennomføring                                                Siv
-Minisponsor oppfølging: Lister sendes Roy.                                           Lars

-Kontrakt materialforvalter: Lars kontakt med Stig.                                Lars

-Kontrakt assistent/oppmann: Snorre, Tor Kristian og Lars ser på saken
og fremlegger for styret.

-Arbeidsoppgaver arr.komite: Se sak over

-møteplan: revider saker, rullering. Ny plan tas opp i juni- møtet                Lars
-Hurtigtrykk logo FKSG: Denne må vi for bruk på web                             Lars

 
Siste 10 kommentarer
01.11. Det var mange fin...
06.04. Hei ! Lurte på om...
03.11. Hei! Hva har dere...
07.06. Det begynner å ty...
01.06. Hei hei. har dere...
11.04. Tredje plassen gi...
17.03. Vi trenger flere ...
14.03. Tape mot Rafs?? N...
26.02. En fantastisk his...
23.02. Takk Lars :)...

 

Terminlister/tabeller

 
FK SØRØY GLIMT
Adresse: v/Roy Mienna, Postboks 2, 9593 Breivikbotn
Mobil: 40201111     Epost: leder(at)fksoroyglimt.no     Bank: 4912 20 06122
          Webansvarlig: Lars Hustad