Glemt brukernavn eller passord?
 
 
SØK:  Søk
 
 
Besøksteller
Besøksteller
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hoved
Styre/utvalg: Årsmøte
Dato: 27.02.2014
Lagt inn av: Lars Hustad

ÅRSMØTEPROTOKOLL

FK Sørøy Glimt

 

Sted:                     Klubbhuset       
Dato/Tid:             27.2.2014 kl 1800
Til stede:             7 medlemmer
Referent:             Lars

 

1.   Godkjenning av innkalling     
Innkalling Godkjent

2.    Valg av ordstyrer og 2 til underskrift av protokoll
Forslag på Roy.  Enstemmig valgt
Siv og Håvard underskriver protokoll. Enst valgt.

 

3.    Årsberetning
Årsberetninga ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

 

4.    Regnskap
Resultat og balanse fremlagt.  Balansesum kr 309567 og resultat kr 14877. Regnskapet           godkjennes.
Revisors beretning godkjennes 

 

5.   Innkomne forslag
Ingen saker innkommet.

6.   Fastsettelse av kontingenter
Styrets forslag:     
Familiekontingent                kr 500           
Enkeltmedlem barn             kr 200 
Støttemedlem                       kr 200
Aktive  voksne o/16 år         kr 600

Kontingenter enstemmig  vedtatt

 

7.   Budsjett for 2014
Budsjettet fremlagt med en ramme på kr 1.150.000 i inntekt og kr 1.135.000 i utgift.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt

 8.           Valg   

              
NestlederGørill Pettersen                                              på valg 2014 enst valgt
Styremedlem        Håvard Sjursen                                  på valg 2014 enst valgt
Styremedlem        Siv O. Gamst                                     på valg 2014 enst valgt
Styremedlem        Tor Viggo Olsen                                på valg 2014 enst valgt
Varamedlem         Stig Martinsen                                   på valg 2014 enst valgt
Varamedlem         Snorre Sjursen                                   på valg 2014 enst valgt
Varamedlem         Vegard Sjursen                                  på valg 2014 enst valgt
Revisor                 Edd Børre Pedersen                          på valg 2014 enst valgt

 

 

Møtet hevet kl 1905


Siv.O. Gamst                                                                   Håvard Sjursen

 


 
Siste 10 kommentarer
01.11. Det var mange fin...
06.04. Hei ! Lurte på om...
03.11. Hei! Hva har dere...
07.06. Det begynner å ty...
01.06. Hei hei. har dere...
11.04. Tredje plassen gi...
17.03. Vi trenger flere ...
14.03. Tape mot Rafs?? N...
26.02. En fantastisk his...
23.02. Takk Lars :)...

 

Terminlister/tabeller

 
FK SØRØY GLIMT
Adresse: v/Roy Mienna, Postboks 2, 9593 Breivikbotn
Mobil: 40201111     Epost: leder(at)fksoroyglimt.no     Bank: 4912 20 06122
          Webansvarlig: Lars Hustad