Glemt brukernavn eller passord?
 
 
SØK:  Søk
 
 
Besøksteller
Besøksteller
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hoved
Styre/utvalg: Styremøte
Dato: 04.02.2014
Lagt inn av: Lars Hustad

Sted:                     Klubbhuset
Tid:                       4. februar 2014 kl 1800
Til stede:               Roy, Siv, Tor-Viggo, Håvard, Gørill og Lars.  Vara Snorre
Også møtt:            Tor Kristian

Referent:               Lars 

Sak nr.

Saksinformasjon

Ansvar

Tid/

Frist

16/14

Godkjenne referat fra møte 14.1.14

Referat godkjent

 

 

17/14

Økonomi / regnskap 2013 – Budsjett 2014

Regnskapet utsettes grunnet ikke ferdigstilt fra VSK. Redusere antall konti i regnskapet

Budsjett 2014:

Budsjett gjennomgått.  Se eget budsjettoppsett.


Totale inntekter               kr 1.150.000

Totale kostnader              kr 1.135.500
Netto inntekt                   kr      14.500

 

Lars

 

Neste sm

18/14

Spesifisert regnskap SG Bruktbutikken 311213

Omsetning 2013 kr 201772.  Dette er basert på 11 md drift.
Lag eget skjema for månedlig rapportering
Vinduer må skiftes og planlegges utført vår 14

 

 

Lars

Håvard

 

 

10.2.

mai

19/14

Gjennomgang av vedtekter
Vedtekter gjennomgått og det er ikke behøvelig med noen justeringer til årsmøtet

 

 

20/14

Forberede saker til årsmøtet. Frist 2 uker før årsmøtet. Dato 27.2.14

a.       lagets årsmelding
Mail sendt ut til de som må bidra til denne.

b.      Behandle lagets regnskap i revidert stand.
Regnskap fremlegges i god tid før årsmøtet

c.       Behandle innkomne forslag.
Fastsette kontingent
Styrets forslag: Familiekontingent kr 500.  Enkeltmedlem barn kr 200.  Støttemedlem 200. Aktive 500.  Sjekk tidligere kontingenter.

d.      Vedta lagets budsjett.
Styrets forslag jfr sak 17 over.

e.      Velge:

Leder og nestleder

styremedlemmer og 3 varamedlemmer

Revisor og dennes stedfortreder

Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet,
Årsmøteplakater må lages, 4 stk

 

 

 

 

 

Roy

 

 

 

 

Lars

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

 

21/14

 

Status medlemmer

Roy avgir lister og Lars fakturerer kontingenter. Lag et oppslag for bruktbutikken.  (NB gamle medlemmer….)

 

Roy

Lars

 

10.2.

 

22/14

 

Status spillere, trening og treningskamper

Spillere som ikke trener må vurderes irettesettelse eller utestengelse.  3 nye spillere kan være aktuell.
Sko til de som benyttes i kamp. 
Lag kontrakt Lasse Johnsen.  Nye spillere må ta

Nordli- testen.  2 tester til må planlegges før seriestart.
Salg av kampsponsor.  Reklame på SG side. Første

Kamp tas av Advokat Gisle Loso.   Andre kamp tas av Hustad Eiendom AS.  Øvrig kampsponsorsalg gjøres fortløpende.
Innsalg: reklame på plakat og hjemmeside.

 

 

 

 

 

Lars

Snorre

 

 

Styret

 

23/14

Status www.fksoroyglimt.no
Grafikk ok slik presentert av Datamann. Webansvarlig Lars.  Redaktører slik spesifisert i notat tidligere.

 

Lars

 

24/14

Status sponsorer. 

Stor aktivitet.  Minisponsor iverksettes fra 10.2.14.  Annonser selges på dette, 5 stk à kr 500.  Nummereres.  Antall 200. 

Layout og trykk

 

Håvard

 

 

Lars

 

25/14

Klubbhuset til beboelse

Korttidsleie mot betaling kan aksepteres.

styret

 

26/14

Eventuelt

Treningsstudio: 

Vi kan forhandle en rimeligere pris. 
Hver enkelt utøver må betale selv.

Mot en reklame på hjemmeside/liten reklame på reisejakke. 
Aktuelle studioer kontaktes

 

Trener Alta dekning pc
Kr 2000 dekkes for bruk av egen pc til kamp analyser og på
www.fksoroyglimt.no


Forhandlingsmøte med ØIL
Informert om forhandlingsmøtet.  Avtalen ser grei ut, men det kan bli små justeringer i formuleringer.

 

 

 

 

 

Snorre/

Kalle

 

 

Roy

 

 

Lars

 

Møtet hevet kl 2045

 

 
Siste 10 kommentarer
01.11. Det var mange fin...
06.04. Hei ! Lurte på om...
03.11. Hei! Hva har dere...
07.06. Det begynner å ty...
01.06. Hei hei. har dere...
11.04. Tredje plassen gi...
17.03. Vi trenger flere ...
14.03. Tape mot Rafs?? N...
26.02. En fantastisk his...
23.02. Takk Lars :)...

 

Terminlister/tabeller

 
FK SØRØY GLIMT
Adresse: v/Roy Mienna, Postboks 2, 9593 Breivikbotn
Mobil: 40201111     Epost: leder(at)fksoroyglimt.no     Bank: 4912 20 06122
          Webansvarlig: Lars Hustad