BLI MEDLEM I FK SØRØY GLIMT
Av Lars Hustad  
22.02.2014
 
Her er en oversikt over kontingent typer i FK Sørøy Glimt:
 
 
 
Aktive spillere A-spillere  kr 600,00 pr år
Familiekontingent             kr 500,00 pr år
Støtte medlemmer            kr 200,00 pr år
Barnemedlemmer              kr 200,00 pr år
 
 
 

-