REISEREGLER FOR FOTBALLFAMILIEN
Av Lars Hustad  
13.02.2014
 

REISEREGLER FOR FOTBALLFAMILIEN!

 

De nordnorske fotballkretsene har i samarbeid med Statens Vegvesen utarbeidet reiseregler for fotballfamilien! 
 
 
 
 

Reisepolicy!

Hvert eneste år kjører fotballfamilien over 10 000 000 km i nord. Da er ikke tilskuere inkludert. For å gjøre dette til en så trygg opplevelse som mulig, for alle, så har Statens Vegvesen i samarbeid med Finnmark Fotballkrets, Troms Fotballkrets, Hålogaland Fotballkrets og Nordland Fotballkrets utviklet en egen reisepolicy for fotballfamilien i nord.

Hvis dere ønsker å laste denne ned som plakat (pdf) så trykker dere her!

 

Trafikksikkerhetspolicyen i sin helthet!

Felles transport  

 

 

Felles transport foretrekkes. Buss bestilles alltid med bilbelter. Alle plikter å nytte bilbelter der det er montert

 

Transport med privat bil

Avreisetidspunkt planlegges med god tidsmargin for trygg og sikker transport. Erfarne førere foretrekkes. Det brukes kun biler i forsvarlig stand, og som er godt utrustet etter gjeldende føreforhold. Før transport sikkerhetsjekkes bil med fokus på lys, bremser og dekk. All bagasje plasseres i bagasjerom og sikres. Førstehjelpsutstyr skal finnes i bilen

Bruk av sykkel

Syklende bruker alltid lys, og har gode bremser. Alle som sykler til og fra fotballaktiviteter skal nytte sykkelhjelm.

Bilbelte

Ved transport i bil har føreren ansvar for at alle sikrer seg med bilbelte

Søvn

De som skal transportere passer på å få tilstrekkelig med søvn før kjøring. Pauser legges inn underveis i transporten

Treningstøy - Synlighet

Alle som ferdes på eller ved vegen skal nytte refleks eller refleksvest

Si ifra!

Passasjerer har plikt til å si ifra ved opplevelse av utrygghet under transport

Parkering generelt

For best mulig sikt parkerer en alltid med fronten mot neste kjøreretning


Info hentet fra fotball.no

-