STYRET I FK SØRØY GLIMT
Av Lars Hustad  
09.02.2014
 

Arbeidsfordeling tillitsmenn

Hva

Ansvarlig

Beskrivelse

Fra når

Kontakt

Styrets leder

Roy Mienna

Leder styret i dets arbeid. 

11.4.13

 40201111

Nestleder

Gørill Pettersen

Støtte leder i hans arbeid.  Leder styret i leders fravær

8.3.12

 95291602

Styremedlem

Hege Sørensen

 

11.4.13

 47764733

Styremedlem

Håvard Sjursen

Sponsoransvarlig.  Vaktsjef.  Se nedenfor

8.3.12

41627050
91168061

Styremedlem

Siv O. Gamst

 

8.3.12

 92083308

Styremedlem

Tor Viggo Olsen

Trener/kontaktperson for B- laget i samarbeid med ØIL

8.3.12

 95194073

Styremedlem/sekretær
It og www- ansvarlig

Lars Hustad

Være sekretær for styret herunder ajourhold av elektronisk protokoll mm.  Støtte leder og sportslig leder i hans arbeid. Ha hovedansvaret for FK Sørøy Glimts hjemmesider.

11.4.13

 91877017

Varamedlem 1

Stig Martinsen

Materialforvalter, se nedenfor

11.4.13

 

Varemedlem 2

Snorre Sjursen

Sportslig leder, se nedenfor

11.4.13

41226037 

Varamedlem 3

Vegard Sjursen

Se nedenfor

11.4.13

48204432 

Revisor

Edd Børre Pedersen

Revisjon av lagets regnskaper

11.4.13

 

Sportslig leder

Snorre Sjursen

Ansvarlig for spillerkontrakter.  Ansvarlig for laguttak.  Planlegge kamp og treningstider før sesongen.  Skal attestere alle reiseregninger.  

 


 

Assistenttrener, Hasvik

 


 

Ansvarlig for treningsopplegg i samråd med sportslig leder.  

 


Trener, Alta


Ansvarlig for treningsopplegg i Alta i samråd med sportslig leder. 

 

93493329

Assistent

Redaktør
www.fksoroyglimt.no

Tor-Kristian Pedersen

Har trukket seg fra alle verv pr 6. juni 2015.  Vi takker han for utførte oppdrag i FK Sørøy Glimt

 

 47393231

Materialforvalter
Oppmenn A-lag

Anneli Lindh
Roy Mienna

Ansvarlig for utstyr på trening og før/etter kamp.  Påse at draktene er klare og riktige før kamp

Logistikk mv rundt A-kamper

 
15.4.15

 


48068642


40201111

Renholdsansvarlig

Anneli

Gørill

Siv

Holde orden/renhold klubbhus


Vask av drakter

 

 

Sponsor ansvarlig

Håvard Sjursen

Holde kontakten med SGs sponsorer og etablere nye.  Rapportere jevnlig til styret.

 

 

Vaktmester bygninger

Håvard Sjursen

Regelmessig inspisere bygninger ift reparasjoner og vedlikehold.  Avvik rapporteres til styret

 

 

Banemester

Tor Viggo Olsen

Banen holdes klar til innsats til enhver tid iht gjeldende bestemmelser fra NFF.  Uregelmessigheter rapporteres til styrets leder.

 

 

Butikksjef
SG Bruktbutikken
Redaktøransvar

Gørill PettersenAnneli Lind

Ansvarlig for bruktbutikkens drift.  Sørge for varer inn i butikken.  Prissetting av varer. Rapportere økonomi til leder minimum 1 gang pr måned.  Rapportere bygningsmessige mangler til vaktmester.

Redaktøransvar for noen av SG hjemmesider slik spesifisert i systemet.

 

 

Kiosk sjef

Gørill Pettersen

Ansvarlig for kioskens drift ved hjemmekamper, eventuelle andre arrangementer og innkjøp.  Økonomisk rapportering til styrets leder senest første virkedag etter hjemmekampen.

 

 

Vaktsjef hjemmekamper

Håvard Sjursen

Ansvarlig for billettering.  Organisere vakter til hjemmekamper.  Det skal settes opp vaktlister bestående av 6 vakter.  Vaktlistene skal være klare senest 1 uke før første hjemmekamp. Vaktmannskaper skal ha gule vester.  Økonomirapportering til kiosksjef.  NB; NFF regelverk

 

 

Trener aldersbestemt
Breivikbotn


Ole Olsen Stian Skogly Roy Mienna

Alle grupper

 

93851326
95097606
40201111
 

Trener aldersbestemt

Hasvik
RedaktøransvarKontaktperson aldersbestemt

Renate og
Tor Viggo Olsen

Renate
Anneli Lindh
Roy Mienna

Trene aldersbestemt ift FK Sørøy Glimts handlings og aktivitetsplan.


Redaktøransvar for noen av SG hjemmesider slik spesifisert i systemet.Alle grupper

 

98610228


48068642
 
40201111

Trener damefotball
Redaktøransvar

Renate Olsen

Trene damelaget ift FK Sørøy Glimts handlings og aktivitetsplan.   Redaktøransvar for noen av SG hjemmesider slik spesifisert i systemet.

 

 

 

 

-